Hem Info Historik Bilder Downloads Gästbok Träffar Länkar

# Början och Ursprungsforskning

Hur började det?

Efter att under en längre period ha letat efter ett lämpligt objekt, dök tillfället upp som en annons i blocket. Den rost som funnits på karossen var redan lagad och bromsarna var renoverade. Bilen var komplett, så när som på motor, huvemblem och klocka till instrumenteringen. Efter ett telefonsamtal så bestämde vi oss och köpte den osedd på telefon.

Bilen fanns på Ramsviks övergård i Hunnebostrand, där den funnits i Nils Bohlins ägo sedan december 1987. Eftersom vare sig Stefan eller jag innehar körkort som tillåter framförande av tungt släp, så engagerade jag min arbetskamrat Bengt-Åke Eriksson, som med glädje åtog sig uppdraget att med vår Chevy Van, och en på Preem förhyrd bilsläpkärra, transportera hem härligheten.

Ursprungsforskning

Väl hemkomna och efter att ha erhållit bekräftelse på ägarbyte från Vägverket, så insåg jag ganska snabbt att det kanske inte skulle bli så enkelt att få bilen besiktigad och körklar. På del 1 av det rykande färska registreringsbeviset kunde man längst ned, under rubriken Övriga uppgifter läsa följande:

Fordonet får inte användas förrän registreringsbesiktning utförts/Typintyg lämnats in till vägverket

En massa frågor flimrade förbi mina ögon, dock inga svar. Jag tillskrev både vägverket och bilprovningen i förhoppningen att de skulle kunna klarlägga, åtminstone några av frågorna, vilket också lyckades. En vänlig själ på bilprovningens kundtjänst, Mikael Södergren, engagerade sig och klargjorde för mig att äldre registreringshandling måste uppvisas vid besiktningen. Jag fick också tips om hur man via Landsarkivet kunde få tag i en bestyrkt kopia av sådan handling ifall original saknades, vilket det i mitt fall gjorde.

Jag tillskrev landets samtliga Landsarkiv om hjälp att leta. Det enda som jag riktigt säkert visste var, att Ingvar Leijer i Vara den 7/12-87, hos Länsstyrelsen i Vänersborg, ansökte om återregistrering av bilen. Registrering beviljades samma dag och bilen tilldelades Reg. Nr NTS 846. Responsen från Landsarkiven var väldigt blandad. Allt ifrån att de inte kunde hjälpa mig alls, via att jag skulle debiteras ett antal 100-lappar per åtgången söktimme, till att fullständig service lämnades (Tack arkivarier i Östersund och Härnösand) med besked om att bilen inte fanns i deras arkiv. Jag fick också tips om ytterligare möjligheter till lösning. Det fanns möjlighet att få hjälp med en Ursprungsutredning via Motorhistoriska Riksförbundet. I princip skulle det räcka med styrkt uppgift om att bilen funnits i Sverige de senaste 20 åren.

Vem skulle kunna styrka att bilen funnits i Sverige de senaste 20 åren? Svaret kom blixtsnabbt och löd Ingvar Leijer. Jag hade tur och fick kontakt med honom via telefon. Ingvar har en bilverkstad i Vara och kom väl ihåg bilen och registreringsproceduren. Han engagerade sig verkligen för att hjälpa och efter ett antal veckor ringde han upp och meddelade att han lyckats spåra bilen. Originalhandlingen fanns i Älvsborgs läns landsarkiv. Han faxade upp en bestyrkt kopia av registreringsbeviset, vilket kan beskådas genom att klicka på bilderna nedan. TACK Ingvar för Ditt Stora engagemang.


Kopia på Orginalhandling
 Tillbax